VAC DYNAMIC 1.8 + 10米开关工具包


   UD6002/10-SC
· 12个吸尘阀门
· 开关工具包包括:
· 360o可旋转吸尘阀门软管接头
· 铝制伸缩操作杆
· 带毡垫两用地板刷
· 地板刷
· 长毛衣物刷
· 硬毛软装刷
· 刷头插件
· 操作杆挂件
· 标准软管挂架


中央吸尘2.png